Tools

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-10-2019

Zorg ervoor dat u de verplichte RI&E opstelt. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.

Ziekteverzuimprotocol opstellen

Reglement | Re-integratie | 10-10-2019

Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen. Binnen 10 minuten heeft u een compleet protocol voor uw organisatie.

Verzuimformulier

Formulier | Verzuim | 10-10-2019

Met dit formulier bij de hand voorkomt u dat u een aantal belangrijke vragen vergeet te stellen als een werknemer zich ziek meldt.

Regressie-analyse maken met R

Stappenplan | Data-analyse | 08-10-2019

Leer hoe u met programmeertaal R een regressie-analyse maakt

Gegevens analyseren met R

Stappenplan | Data-analyse | 08-10-2019

Leer hoe u met programmeertaal R data-analyse uitvoert

Data-analyse met Excel: Examencijfers

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Data-analyse met Excel: Bezetting hotel

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Data-analyse met Excel: Onroerend goed

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Marktanalyse salarissoftware 2019-2020

Vergelijking | Loonadministratie | 07-10-2019

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. In deze tool vergelijkt u salarissoftware aanbieders.