Tools

Risicobehandelplan AVG

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

In een risicobehandelplan beschrijft u alle risico’s die nog moeten worden aangepakt. Met dit voorbeeld legt u zo’n plan eenvoudig vast.

Twee opties voor vergoeding van extra kosten van expats

Video | 30%-regeling | 23-05-2024

Uw organisatie mag buitenlandse werknemers die komen werken vijf jaar lang een onbelaste vergoeding geven voor extraterritoriale kosten.

Actieplan voor strategische personeelsplanning opstellen

Checklist | Strategische personeelsplanning (SPP) | 21-05-2024

Gebruik deze checklist bij het maken van een actieplan voor de uitvoering van de strategische personeelsplanning (SPP).

Geen succesvol project zonder projectleider

Video | Projectmanagement | 16-05-2024

Bij het werken in een projectgroep is het belangrijk dat het werk goed verdeeld is over de projectleden.

Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

Checklist | OR-verkiezingen | 14-05-2024

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Artificial intelligence inzetten op de financiële afdeling

Video | Werken met AI | 09-05-2024

Ook op de financiële afdeling van mkb-ondernemingen speelt artificial intelligence (AI) een groeiende rol. Bekijk hier enkele voorbeelden

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 07-05-2024

Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.

Plan van aanpak te hoge werkdruk en werkstress

Formulier | Werkdruk | 03-05-2024

Gebruik dit formulier om een gedegen plan van aanpak over werkdruk en werkstress te maken.

Zo voert u als werkgever een goed sollicitatiegesprek

Gesprekshandleiding | Werving en selectie | 03-05-2024

Met deze gesprekshandleiding voert u goede gesprekken met sollicitanten, zodat u de juiste kandidaat kiest voor de vacature.

Voorkom dat uw bv belastingrente moet betalen

Video | Vennootschapsbelasting (VPB) | 02-05-2024

Uw bv moet in sommige gevallen belastingrente betalen aan de Belastingdienst. Maar dit valt op verschillende manieren te voorkomen.