Tools

Vergelijking vermogenspositie pensioenfondsen

Rekentool | Pensioen via de werkgever | 12-12-2019

Met deze tool kunt u de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds vergelijken met andere (bedrijfstak)pensioenfondsen.

Marktanalyse collectieve ongevallenverzekering

Vergelijking | Arbeidsongeval | 09-12-2019

Waar moet u op letten als u een collectieve ongevallenverzekering wilt afsluiten? Deze tool zet een aantal verzekeringen voor u op een rij.

Loonindexcijfers

Vergelijking | Loonadministratie | 09-12-2019

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers vanaf 2015. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Break-evenpunt berekenen

Rekentool | Marketing | 04-12-2019

Maak met deze tool een break-evenanalyse, zodat u weet hoeveel verkopen per uur u minimaal moet realiseren om quitte te spelen.

Dekkingsgraad

Vergelijking | Pensioen via de werkgever | 02-12-2019

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Verklaring ontvangst persoonlijke beschermingsmiddelen

Overeenkomst | Persoonlijke beschermingsmiddelen | 26-11-2019

Deze tool geeft u een voorbeeld van een ontvangstverklaring van persoonlijke beschermingsmiddelen

Model jaaropgaaf

Formulier | Loonadministratie | 25-11-2019

Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgaaf van zijn werkgever ontvangen. Dit model geeft een overzicht van verplichte delen

Bepalen of herziening van de WW-premie nodig is

Rekentool | Premies werknemersverzekeringen | 13-11-2019

Met deze rekentool bepaalt u of herziening van de WW-premie voor een werknemer noodzakelijk is.

Modelbrief schriftelijke oproep

Maatwerkbrief | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 12-11-2019

Met deze modelbrief roept u oproepkrachten snel en correct op om te komen werken, volgens de regels van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Protocol ongewenst gedrag

Reglement | Arbeidsomstandigheden | 11-11-2019

Met dit reglement zorgt u ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt gevraagd als er sprake is van ongewenst gedrag in de organisatie.