Verdiepingsartikelen

Alles over boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 17-09-2019

Rondom de loonaangifte moet u zich aan de regels houden: u moet op tijd de juiste gegevens aan de Belastingdienst verstrekken, elk tijdvak a...

Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

Contact met de Belastingdienst | 4 minuten | 02-08-2019

De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw organisatie binnenlopen voor een waarneming ter pla...

Naar een toekomstbestendige giftenaftrek en ANBI -regeling

ANBI | 5 minuten | 31-07-2019

Begin 2017 ontving het kabinet de evaluaties van de giftenaftrek en de regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Het kabi...

BTW-regels voor vouchers

Aangifte BTW | 5 minuten | 15-02-2019

Per 2019 gelden voor ondernemingen die vouchers verkopen gewijzigde BTW-regels. Vanaf dat moment wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers v...

De fiscus kan compenseren

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 15-07-2021

De Belastingdienst kan beslissen om aanslagen met elkaar te verrekenen als hij nog iets aan u moet betalen terwijl u nog een bedrag moet afd...

Een nieuw feit is er niet zomaar

Belastingcontrole | 5 minuten | 16-06-2021

U kunt natuurlijk wel eens een foutje maken bij het verzorgen van de aangifte en dat zal dan als de inspecteur het later ontdekt gecorrigeer...

De gevolgen van belastingfraude

Fraude | 5 minuten | 25-01-2021

Het komt regelmatig voor: uw onderneming heeft fiscaal de wet overtreden, maar u was daar niet van op de hoogte. Komt u er op een gegeven mo...