Belastingrente van 8% voorkomen? Vraag voor 1 mei VA VPB aan

13 april 2023 | Door redactie

Ondernemingen kunnen de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) van maar liefst 8% voorkomen door hun aangifte VPB voor 2022 op tijd in te dienen, of door vóór 1 mei aanstaande om een voorlopige aanslag (VA) te vragen of een al ontvangen voorlopige aanslag VPB aan te passen.

De belastingrente van 8% komt om de hoek kijken als de belastingplichtige de aangifte VPB te laat indient en ook nog een bedrag moet betalen. Loopt het boekjaar van een bv gelijk met het kalenderjaar, dan moet de aangifte VPB (toolbox) van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente gelden er andere data:

  • De belastingplichtige betaalt wél belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar.
  • De belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaalt de belastingplichtige geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een VA VPB vraagt en de fiscus deze VA oplegt zoals de belastingplichtige heeft gevraagd. 

Voorlopige aanslag aanvragen kan op drie manieren

De hoge belastingrente valt dus te voorkomen door een correcte aangifte VPB in te dienen vóór 1 juni. Of vóór 1 mei een VA te vragen, als de onderneming die nog niet heeft gehad. Het aanvragen van een VA kan op drie manieren:

  • Door een formulier in te vullen in Mijn Belastingdienst Zakelijk (om in te loggen is voor een bv de digitale sleutel eHerkenning nodig).
  • Ondernemers die niet in dit portaal kunnen, vullen het formulier voor 2022 in via de website van de Belastingdienst.
  • De onderneming vraagt de voorlopige aanslag aan via boekhoudsoftware of via  accountant/belastingadviseur.

Deze drie manieren kunnen ondernemingen ook gebruiken voor het aanpassen van hun VA VPB over 2022 (dat moet ook via het 2022-formulier). Veel bv’s krijgen namelijk aan het begin van het jaar een VA voor de VPB. De Belastingdienst baseert die aanslag op gegevens uit voorgaande jaren.