Verhoging belastingrente VPB naar 10,5% blijft nog uit

24 februari 2023 | Door redactie

Het kabinet stelt de verhoging van de belastingrente in de vennootschapsbelasting (VPB) uit. De verhoging naar 10,5% per 1 maart gaat daarmee niet door, het percentage blijft voorlopig 8%. Of van uitstel mogelijk ook afstel komt, moet binnenkort blijken.

Als een onderneming te laat is met het voldoen van de belasting, of te weinig betaalt, moet de Belastingdienst langer op zijn geld wachten. De belastingrente (artikel) is in feite een vergoeding voor die wachttijd. Omgekeerd kan een onderneming ook belastingrente bij de fiscus eisen als die te lang treuzelt met het opleggen van een aanslag met een teruggaaf erin. Maar de lat hiervoor ligt vrij hoog.

Kabinet bespreekt belastingrente in het voorjaar

Eigenlijk zou de belastingrente voor de VPB per 1 maart 2023 omhooggaan van 8% naar 10,5%. Maar het kabinet komt daar nu op terug, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Voor ondernemingen die belastingrente moeten betalen wordt het percentage voor belastingrente voorlopig vastgezet op 8%. Dat blijft in elk geval zo tot het kabinet de zogenoemde voorjaarsbesluitvorming heeft afgerond. Tijdens dit overleg bekijkt het kabinet of de financiën tot nu toe in de pas lopen met de begroting en of er bijsturing nodig is. Dit alles moet uitmonden in de zogeheten Voorjaarsnota, die volgens de planning vooralsnog in april moet verschijnen. Bij de voorjaarsbesluitvorming wil het kabinet ook de percentages voor belastingrente opnieuw bekijken. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek naar de systematiek van de belastingrente in het algemeen.

Belastingrente bij vergoeding tijdelijk wel naar 10,5%

Het voorlopige uitstel van de verhoging wordt binnenkort vastgelegd in een beleidsbesluit. Maar staatssecretaris Van Rij heeft de Belastingdienst al opdracht gegeven om de verhoging per 1 maart niet door te voeren, schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer (pdf). Voor belastingplichtigen die juist belastingrente tegoed hebben van de fiscus is er positief nieuws: voor hen gaat de belastingrente tijdelijk wél omhoog naar 10,5%. Zij hebben recht op dit percentage voor de periode tot aan het moment dat het genoemde beleidsbesluit in werking is getreden. Vanaf dat moment is ook voor de vergoeding van belastingrente het percentage 8%.