EC wil kosten eigen vermogen aftrekbaar maken

24 oktober 2016 | Door redactie

De Europese Commissie (EC) stelt voor om de kosten van eigen vermogen aftrekbaar te maken in de vennootschapsbelasting. Nu is alleen nog de rente over vreemd vermogen aftrekbaar. Ook wil de EC de voorwaarden voor de deelnemingsvrijstelling aanscherpen.

Nu mag een organisatie de kosten en lasten van vreemd vermogen aftrekken in de vennootschapsbelasting. Dit geldt niet voor de kosten van eigen vermogen, zoals het uitkeren van dividend. Dit leidt ertoe dat financiering met geleend geld fiscaal aantrekkelijker is. De EC wil de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen gelijktrekken. Dat blijkt uit een ontwerprichtlijn waarmee de EC één gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting voor de hele EU wil invoeren. Een conceptversie van de richtlijn is handen van het Financieele Dagblad. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan met dezelfde strekking.

Groter belang nodig voor deelnemingsvrijstelling

Uit de conceptrichtlijn zou verder ook blijken dat de EC het gebruik van de deelnemingsvrijstelling wil beperken. Met de deelnemingsvrijstelling (tool) kan een winst belastingvrij tussen bedrijven binnen hetzelfde concern doorgeschoven worden. Nu nog moet een organisatie dan een belang van minimaal 5% houden in de andere organisatie. De EC wil deze bezitseis uitbreiden naar 10%. Bovendien moet de organisatie die 10% van de aandelen dan minimaal een jaar in bezit hebben om de daarmee behaalde winst onder de deelnemingsvrijstelling te laten vallen.