Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB, bv's en nv's

De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die besloten of naamloze vennootschappen (bv’s en nv’s) over hun winst betalen. Niet alle vennootschappen dragen VPB af. Een commanditaire vennootschap bijvoorbeeld hoeft geen VPB af te dragen. Een stichting of vereniging is in sommige situaties juist weer wel verplicht om VPB af te dragen. De VPB wordt berekend over het belastbare bedrag. Dit is gelijk aan de fiscale winst, plus aftrekbare giften, minus verrekenbare verliezen. Dit lijkt eenvoudig vast te stellen, maar binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw vennootschap rekening moet houden.

Specifieke regelingen rondom VPB

Binnen de VPB bestaan specifieke regelingen, net zoals in de inkomstenbelasting. Als uw vennootschap belastingplichtig is voor de VPB, kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de deelnemingsvrijstelling en de regelingen voor de fiscale eenheid. Hier krijgt u alleen mee te maken als u eigenaar bent van meerdere bv’s. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de VPB of als een regeling wordt aangepast, kunt u dit terugvinden op deze themapagina.

 

Tools

E-learning

Fiscale eenheid
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 26-09-2016

Vraag en antwoord

Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen?
De komende jaren verlaagt het kabinet de VPB. Het lage tarief daalt naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt gelijktijdig tot 20,5%. Als dga betaalt u over de winst na VPB later nog IB in box 2. Dat tarief gaat juist omhoog van 25% naar uiteindelijk... Lees het hele antwoord