Vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die besloten of naamloze vennootschappen (bv’s en nv’s) over hun winst betalen. Niet alle vennootschappen dragen VPB af. Een commanditaire vennootschap bijvoorbeeld hoeft geen VPB af te dragen. Een stichting of vereniging is in sommige situaties juist weer wel verplicht om VPB af te dragen. Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw vennootschap rekening moet houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de VPB of als een regeling wordt aangepast, kunt u dit terugvinden op deze themapagina.

Uitgelicht

Lager toptarief VPB laat op zich wachten

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) gaat minder ver omlaag dan eerder is ‘beloofd’. Boven een winst van € 200.000 betalen...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Nieuwe definitie voor vaste inrichting

Voor de internationale belastingheffing is het begrip 'vaste inrichting' van groot belang. Om belastingontwijking te voorkomen, kondigde...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

Ondernemingen kunnen straks de liquidatie- en stakingsverliezen geleden op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

‘Paradijselijke’ rente en royalty’s belast vanaf...

Nederland gaat vanaf 2021 verder de strijd aan met belastingontwijking. Vanaf dan geldt er namelijk een 'bronbelasting' op uitkeringen...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 02-08-2019

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening brengen. Het tarief voor...

Infographics

Verliesverrekening in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Het ene jaar is het andere niet, dat zult u in uw onderneming ook wel eens hebben gemerkt. Rijst het ene jaar uw winst de pan uit, het andere jaar kan het enorm tegenzitten...

Fiscale reserves

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan....

E-learning

Fiscale eenheid
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 26-09-2016

Vraag en antwoord

Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen?
De komende jaren verlaagt het kabinet de VPB. Het lage tarief daalt naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt gelijktijdig tot 20,5%. Als dga betaalt u over de winst na VPB later nog IB in box 2. Dat tarief gaat juist omhoog van 25% naar uiteindelijk... Lees het hele antwoord