Verrekening van dividendbelasting met VPB ingeperkt

Het kabinet sleutelt vanaf 2022 aan de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting (VPB). Dat leidt er onder meer toe dat ondernemingen die verlies lijden die verrekening niet meer kunnen toepassen.

21 september 2021 | Door redactie

Het kabinet doet de ingreep als reparatie voor het zogenoemde ‘Sofina’-arrest van het Europese Hof van Justitie. Nederlandse VPB-plichtige ondernemingen kunnen betaalde dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde VPB. Maken zij verlies en is er dus geen VPB verschuldigd, dan krijgen zij de betaalde dividendbelasting (infographic) terug van de Belastingdienst. Maar buitenlandse VPB-plichtigen die verlies lijden hebben die mogelijkheid niet.

Beperking gaat in vanaf 2022

Het Europese Hof heeft geoordeeld dat soortgelijke regels in Frankrijk niet door de beugel kunnen. Daarom wil het kabinet de regels aanpassen. In 2021 is de ongelijkheid opgelost door verlieslatende buitenlandse VPB-plichtigen onder voorwaarden óók de teruggave te geven. Maar vanaf 2022 vervalt dat besluit, zo blijkt uit het Belastingplan 2022. In plaats daarvan komt er een nieuwe beperking die juridisch wel waterdicht zou moeten zijn. Die beperking komt er in het kort onder meer op neer dat een onderneming geen dividendbelasting kan verrekenen in een jaar waarin zij verlies maakt. Ook is geen verrekening mogelijk als de onderneming in dat jaar wel VPB moet betalen, maar minder dan het bedrag aan te verrekenen dividendbelasting.

Dividendbelasting in later jaar alsnog verrekenen

De dividendbelasting die een onderneming niet mag verrekenen in een jaar verdampt niet. De onderneming mag dat alsnog verrekenen in een later jaar waarin er wél VPB verschuldigd is. Die termijn is onbeperkt, zo blijkt uit de toelichting bij de maatregel. Om later te mogen verrekenen moet de onderneming wel een beschikking hebben waarin de inspecteur het te verrekenen bedrag heeft vastgesteld.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht