Wat is een de-minimis-verklaring?

18 augustus 2020

Wij ontvangen verschillende subsidies van het Ministerie van VWS en kwamen de ‘de-minimis-verklaring’ tegen. Wat is dit voor een regeling?

De de-minimisverklaring heeft alles te maken met het verbod op staatssteun. Overheden mogen ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit als staatssteun gezien wordt. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt.

Overigens reikt overheidssteun verder dan uitsluitend subsidie. Het gaat om alle lastenverlichtende maatregelen die normaal gesproken op het budget van een onderneming drukken, zoals:

  • subsidies;
  • leningen;
  • garanties;
  • risicokapitaal.

Daarnaast kan ook sprake zijn van indirecte vormen van staatssteun.

Niet altijd van toepassing

De de-minimisverklaring is niet altijd van toepassing. Bijvoorbeeld bij steun aan een ‘entiteit’ die geen economische activiteiten uitvoert. 

Ook de ‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ (AGVV) biedt mogelijkheden om staatssteun te verlenen zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld bij:

  • steun aan het mkb;
  • steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • opleidingssteun.

Maar ook op een regeling als de WBSO is de-minimis niet van toepassing.