Vraag & antwoord

Geldt de compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Kunnen we met terugwerkende kracht een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die we betaald hebben na twee jaar ziekte? Als u transitievergoeding betaald heeft...

Geldt de AVG ook voor gegevens in de arbeidsovereenkomst?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook voor de gegevens in arbeidsovereenkomsten? Om persoonsgegevens van werknemers te verwerken, heeft u een goede...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Cao | Publicatiedatum 22-07-2019

Hemelvaart is een erkende feestdag maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Kunnen we een stagiair aannemen die niet is ingeschreven bij een instelling?

Stagiairs | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij willen een stagiair aannemen die niet ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Kan dat en wat moeten we dan betalen? Er zijn geen wettelijke regels voor stageovereenkomsten....

Hoe hoog is de boete voor het niet nakomen van instellingsplicht OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze organisatie met ruim 150 werknemers op één locatie heeft geen OR terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Hoe hoog kan de boete zijn voor zo’n...

Wat betekent omzetting van moeder-bv naar dochter-bv voor OR moeder-bv?

Ondernemingsraad | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze directie wil alle contracten omzetten van de moeder-bv naar de dochter-bv waarin de werknemers werken. Wat betekent dit voor de OR van de moeder-bv? Voor uw OR hoeft...

Kunnen we als OR de houdbaarheid van vakantiedagen beïnvloeden?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 22-07-2019

Volgens onze werkgever moeten wij onze vakantiedagen opmaken binnen het kalenderjaar. Maar klopt dit wel? Hebben wij als OR nog een rol bij het bepalen van die houdbaarheid?...

Mogen wij de inbox van ex-medewerker monitoren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een medewerker vertrekt, houden we toegang tot zijn zakelijke e- mailaccount om mails van klanten of relaties op te vangen. Mag dit nog wel onder de AVG? Als uw medewerker...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Zijn transitievergoedingen duurder onder de WAB?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Is onze organisatie onder de WAB meer geld kwijt aan een transitievergoeding? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht,...