Vraag & antwoord

Wat houdt het 7S-model in?

Reorganisatie | 17-01-2024

We willen een goed beeld van de sterktes en zwaktes in onze organisatie. Hiervoor is ons het 7S-model van McKinsey aangeraden. Wat houdt dat 7S-model precies in? Het...

Welke organisatiestructuren beschreef Mintzberg?

Reorganisatie | 17-01-2024

Onze organisatie is bezig met een verandertraject, en we willen bepalen wat onze ideale organisatiestructuur is. Mintzberg heeft verschillende typen organisatiestructuren...

Is een sociaal plan ook nodig bij een klein aantal ontslagen?

Ontslag | 24-04-2023

Door alle moeilijke omstandigheden van de afgelopen tijd zijn we helaas genoodzaakt enkele werknemers te ontslaan om faillissement te voorkomen. Is ook...

Moet aanpassing van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

OR en personeelsbeleid | 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Wat zijn de voor- en nadelen van een vacaturestop?

Werving en selectie | 23-01-2023

We overwegen tijdelijk een vacaturestop in te stellen, omdat we onze organisatie gaan reorganiseren. Hierdoor zullen waarschijnlijk banen komen te vervallen. Met een...

Mogen we een loonoffer vragen aan onze veelverdieners?

Arbeidsvoorwaarden | 06-01-2023

Op het moment verkeren we in financieel zwaar weer met onze organisatie. We verwachten in de toekomst weer een gezond bedrijf te worden. We willen daarom ontslagen voorkomen...

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Kunnen we werkprocessen reorganiseren met agile en lean?

Reorganisatie | 20-05-2021

We lezen veel over agile en lean om werkprocessen te stroomlijnen. Is dat ook iets om bij de reorganisatie van onze onderneming mee te nemen? Een organisatie die ‘agile’...

Wat is een stoelendans bij reorganisatie?

Ontslag | 19-05-2020

In onze organisatie laten we een functie volledig vervallen. Delen van die functie komen terug in een nieuwe functie. Nu zegt één van de medewerkers dat...

Moet de OR een vertrekkende directeur nog adviseren?

OR en personeelsbeleid | 22-07-2019

Onze directeur vertrekt maar vraagt ons advies over een nieuwe organisatiestructuur. Is dat wel wenselijk? Zijn opvolger moet dit invullen. Veel hangt af van de timing....