Wat is een stoelendans bij reorganisatie?

19 mei 2020

In onze organisatie laten we een functie volledig vervallen. Delen van die functie komen terug in een nieuwe functie. Nu zegt één van de medewerkers dat hij aanspraak maakt op de nieuwe functie, vanwege de stoelendans. Maar wat is een stoelendans?

Als een functie vervalt door een reorganisatie en delen van die functie komen terug in een andere, nieuwe functie dan heet dat een ‘stoelendans’. De werkgever moet die nieuwe functie aanbieden aan de werknemer die geschikt is op basis van de omgekeerde volgorde van het afspiegelingsbeginsel. Die werknemer mag u dus niet ontslaan omdat zijn functie vervalt.

Geschikt maken

De verplichting tot het aanbieden van de functie op basis van de hoogste afspiegelingsrechten geldt niet voor werknemers die eerst geschikt gemaakt moeten worden voor de nieuwe functie, bijvoorbeeld door scholing. Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.