Kunnen we werkprocessen reorganiseren met agile en lean?

20 mei 2021

We lezen veel over agile en lean om werkprocessen te stroomlijnen. Is dat ook iets om bij de reorganisatie van onze onderneming mee te nemen?

Een organisatie die ‘agile’ is (Engels voor wendbaar of lenig), kan zich makkelijk aanpassen aan veranderingen van binnenuit en buitenaf. Er is dan geen sprake van een traditioneel, log apparaat waarbij ‘het plan volgen’ altijd de boventoon voert, maar van een flexibele organisatie waarbij samenwerking tussen collega’s en met klanten centraal staat.

Kwaliteitsverbetering en een grotere klant- en medewerkerstevredenheid

Het idee is dat dit uiteindelijk tot kwaliteitsverbetering en een grotere klant- en medewerkerstevredenheid leidt. Het agile verbeterproces vindt continu plaats, vandaar ook het verschil met projectmanagement, dat meestal van tijdelijke aard is. De nadruk bij agile ligt uiteindelijk op productontwikkeling, innovatie en het creëren van klantwaarde.

Flexibel omspringen met veranderingen

Een organisatie die ‘lean’ (Engels voor slank) werkt, is ook continu bezig met het verbeteren van de processen door flexibel om te springen met veranderingen. Hierbij ligt de nadruk echter op de organisatie als geheel, waarbij verspilling van geld en goederen wordt tegengegaan, terwijl er nog steeds oog is voor het welzijn van de medewerkers.

Agile en lean werken kunnen elkaar versterken en aanvullen. De werkmethodes zijn zeker geschikt om in uw reorganisatie mee te nemen als manier om de processen efficiënter te maken.