Vraag & antwoord

Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?

Reiskosten | 27-01-2023

Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor? Als een werknemer zijn eigen auto...

Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding?

Reiskosten | 27-01-2023

Werknemers komen in onze organisatie in aanmerking voor een vaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Hoe bepalen we de precieze hoogte van die vergoeding? Vanuit...

Mogen wij onze dga dezelfde WKR-vergoedingen bieden als een werknemer?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 13-01-2023

Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor? Ja, de...

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling? Als u nog voldoende vrije ruimte in de...

Wat zijn de fiscale spelregels voor het verstrekken van een lening aan mijn bv?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 12-01-2023

Ik wil als directeur-grootaandeelhouder (dga) een lening verstrekken aan mijn bv. Wat zijn de fiscale ‘spelregels’ waar ik rekening mee moet houden? Als u...

Kunnen we ziektekosten voordelig vergoeden?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-01-2023

Is het mogelijk om onze medewerkers op een voordelige manier een vergoeding te bieden voor hun ziektekosten? Voor het vergoeden van de ziektekosten van werknemers, zoals...

Mag een onbelaste thuiswerkvergoeding op gemengde werkdagen?

Werkkostenregeling (WKR) | 03-01-2023

Mogen wij een onbelaste thuiswerkvergoeding geven als de werknemer in de ochtend thuiswerkt en daarna met de auto van de zaak naar kantoor rijdt? Samenloop van de gerichte...

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | 03-01-2023

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven? Als een werknemer een studie...

Hoe werkt het vergoeden van taxikosten?

Reiskosten | 03-01-2023

Een werknemer neemt regelmatig een taxi als hij voor de zaak onderweg is. Geldt daarvoor de gerichte vrijstelling van € 0,19 per kilometer tot en met 2022 en €...

Hoe verwerk ik de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine?

Werkkostenregeling (WKR) | 02-01-2023

Hoe zit het met de loonheffingen bij maaltijden in de bedrijfskantine en hoe verwerk ik dit precies? Voor de maaltijd in een bedrijfskantine geldt een normbedrag dat...