Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?

25 mei 2021

Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor?

Er gelden inderdaad fiscale regels rond reiskosten en parkeervergoeding. Deze houden in dat een werknemer, als hij met een eigen vervoermiddel reist, € 0,19 per kilometer vergoed krijgt van de werkgever. Dit bedrag is inclusief eventuele parkeerkosten. Maar er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld:

  • Een kilometervergoeding van € 0,19 waarbij de werknemer de gemaakte parkeerkosten apart mag declareren.
  • Afzonderlijke afspraken met werknemers, zoals een vergoeding van € 0,29 cent per kilometer met daarbij nog los de mogelijkheid om parkeerkosten te declareren.

Wanneer de werkgever meer vergoedt dan het fiscale maximum van € 0,19 per kilometer inclusief eventuele parkeerkosten, dan is het meerdere in principe belast. Wel is het mogelijk dit onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling waardoor heffing hierover achterwege kan blijven.

Afspraken met werkgever

Deze fiscale regels zijn natuurlijk niet arbeidsrechtelijk leidend. Met andere woorden, een werknemer kan hele andere afspraken maken met zijn werkgever. Dit kan fiscale gevolgen hebben, maar is verder uiteraard niet verboden. Als uw onderneming nieuwe afspraken maakt over parkeerkostenvergoeding of ze wijzigt en dit betreft afdelingen, de ondernemingsraad moet instemmen.