Vraag & antwoord

Wat is een belastinglatentie?

Jaarverslag en jaarrekening | 17-02-2021

Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er een belastinglatentie optreden. Wat is dat?...

Mag ik mijn jaarrekening op basis van fiscale grondslagen vaststellen?

Jaarverslag en jaarrekening | 16-02-2021

Ik wil mijn jaarrekening graag op basis van de fiscale waarderingsgrondslagen vaststellen in plaats van op de commerciёle grondslagen, maar mag dat zomaar? De jaarrekening...

Wat is er met de invoering van de WAB veranderd in de ketenregeling?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 09-02-2021

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er ook het één en ander veranderd in de ketenregeling. Hoe zit dat? De ketenbepaling is in 1999...

Is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken?

Ondernemingsrecht | 09-02-2021

Vaak wordt er gezegd: “Eén bv is geen bv” en is een holdingstructuur handig om financiële risico’s te beperken. Waarom is dat? In een onderneming...

Wat staat er in een contract om de administratie uit te besteden?

Ondernemingsrecht | 09-02-2021

Onze onderneming denkt er over om de administratie uit te besteden aan een externe partij. We willen daarvoor een contract opstellen. Wat staat daar in? Afhankelijk van...

Hoe de financiële afdeling kunstmatige intelligentie inzetten?

Data-analyse | 09-02-2021

Zijn er voorbeelden van het inzetten van kunstmatige intelligentie (KI) op de financiële afdeling? Hoe gaat zoiets in zijn werk en zijn er valkuilen? Ja, die voorbeelden...

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming?

Jaarverslag en jaarrekening | 29-01-2021

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming, micro-onderneming of kleine onderneming? En welke is het gunstigst om onder te vallen? Er zijn vier jaarrekeningregimes:...

Wat is het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn?

Debiteurenbeheer | 26-01-2021

We lezen dat we bij vorderingen soms rekening moeten houden met een verjaringstermijn en soms met een vervaltermijn. Wat is het verschil tussen die twee? Vorderingen...

Waarom moeten ondernemingen ingeschreven zijn in het Handelsregister?

Kamer van Koophandel | 25-01-2021

Waarom moeten ondernemingen ingeschreven zijn in het Handelsregister en welke informatie is daar dan te vinden? Ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich...

Hoe voorkomen we bijtelling voor bestelauto’s die niet privé gebruikt mogen worden?

Auto van de zaak | 25-01-2021

Onze onderneming heeft een aantal bestelauto’s, waarvan het niet de bedoeling is dat die privé gebruikt worden. Is dat handig te regelen? Uw onderneming...