Vraag & antwoord

Hoe maken we back-ups in WhatsApp?

Zakelijke communicatie | 27-09-2022

De communicatie via WhatsApp is niet meer weg te denken uit onze organisatie. Hoe maken wij back-ups van specifieke gesprekken? U kunt WhatsApp-gesprekken opslaan in...

Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Is mijn organisatie verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?   Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het is ons nog niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgevens ook de toezichthouder is als wij persoonsgegevens van Belgische klanten verwerken? Als uw organisatie persoonsgegevens...

Wanneer schakel ik op zakenreis de ambassade in?

Zakenreizen | 27-09-2022

Binnenkort ga ik op zakenreis naar een gebied dat bekenstaat als onrustig. In welke situaties schakel ik mijn verzekeraar in en wanneer de Nederlandse ambassade? Er kan...

Hoe kunnen wij de informatie op oude harde schijven wissen?

Datalekken | 27-09-2022

Binnenkort dankt onze organisatie een lading harde schijven af. Hoe zorgen wij dat de gevoelige data op die opslagmedia niet terug te halen zijn? Opslagmedia moeten nooit...

Wie is aansprakelijk bij schade door vrijwilligers?

Vrijwilligers | 27-09-2022

Voor ons jaarlijkse evenement schakelen wij veel vrijwilligers in. Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Bij schade is het begrip...

Is een vrijwilligersovereenkomst altijd noodzakelijk?

Vrijwilligers | 27-09-2022

Wij werken veel met vrijwilligers. Afspraken maken we over de mail. Heeft een vrijwilligersovereenkomst dan nog toegevoegde waarde? Vrijwilligers kiezen bewust voor een...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn? Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...