Een VAR-wuo maakt u nog geen ondernemer

16 maart 2012 | Door redactie

Is de arbeidsrelatie tussen een opdrachtnemer en een werkgever onduidelijk, dan kan een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vaak uitkomst bieden. De informatie waarop de VAR is gebaseerd, moet echter wel overeenkomen met de werkelijkheid. Is dit niet zo dan kunt u als VAR-ontvanger hieraan geen vertrouwen ontlenen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

In deze zaak ging het om een man die tot 1 december 2005 in loondienst was bij een provincie. Vanaf die datum kon hij gebruik maken van een regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Tijdens zijn pensioen vroeg een gemeente of hij het procesmanagement wilde voeren van een project. Hij stemde hiermee in en richtte hiervoor een vennootschap onder firma (vof) op. Op 16 mei 2006 verzocht de man de fiscus om een VAR af te geven. De fiscus gaf een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) af. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2006 gaf de man de inkomsten aan als winst uit onderneming, zoals in de VAR was aangegeven. De inspecteur was het hier echter niet mee eens en stelde dat de man geen onderneming dreef maar resultaat uit overige werkzaamheden genoot. De rechter moest bepalen of de man terecht zijn inkomen als winst uit onderneming aangaf.

Geen vertrouwen ontlenen aan VAR

Volgens het gerechtshof was er geen sprake van ondernemerschap. De man had namelijk alleen de gemeente als opdrachtgever, was niet bezig geweest met het werven van nieuwe opdrachten en daarnaast liep de man geen betalingsrisico en ondernemersrisico. Aan de afgegeven VAR kon de man ook geen vertrouwen ontlenen. De VAR  was namelijk gebaseerd op andere informatie, waarbij de man verwachtte meer dan zeven opdrachtgevers te krijgen. Dit kwam niet overeen met de werkelijkheid. De inkomsten van de man behoorde dan ook tot het resultaat uit overige werkzaamheden.
Gerechtshof Den Bosch, 29-12-2011, LJN: BV8232