Werken met zzp'ers

Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Werkt u vaak samen met zzp'ers, dan moet u vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving op dit gebied. Denk aan wetgeving op het gebied van loon, arboregels, de zorgplicht en de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Het kabinet wil nieuwe regels invoeren om de positie van zzp'ers te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar vooralsnog verloopt de invoering daarvan traag.

Nieuws

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

12-09-2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

Goedkeuring modelovereenkomst met zzp’er vervalt

15-08-2023

Vanaf 1 januari 2024 hebben modelovereenkomsten op basis van vrije vervanging geen waarde meer voor de samenwerking met zzp’ers. De Belastin...

Wat is er al op 1 juli veranderd voor de pensioenen?

04-07-2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en we...

OESO: Nederlands belastingstelsel nodeloos ingewikkeld

04-07-2023

Nederland moet flink aan de bak om het belastingstelsel te versimpelen. Die oproep doet de OESO, een internationale organisatie voor economi...