Geen standaard afgifte VAR-dga aan dga

20 februari 2013 | Door redactie

U mag als dga andere werkzaamheden uitvoeren, maar u ontvangt hiervoor alleen een VAR-dga als u deze werkzaamheden voor rekening en risico van uw bv verricht. Volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst namelijk bij het uitgeven van een VAR onderscheid maken tussen deze werkzaamheden en de werkzaamheden die u op persoonlijke titel verricht.

Met een verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft een opdrachtgever duidelijkheid over de arbeidsrelatie en over het inhouden en afdragen van loonheffingen. U kunt een VAR-dga aanvragen als u buiten uw bv werkzaamheden gaat verrichten namens uw bv. Een dga die gevraagd werd om lid te worden van een bezwaarschriftencommissie, ontving hiervoor echter geen VAR-dga, maar een VAR voor resultaat uit overige werkzaamheden.

Werkzaamheden stonden los van de bv

In deze zaak was de dga op persoonlijke titel benoemd in een bezwaarschriftencommissie. Hij was hiervoor gevraagd op basis van zijn persoonlijke vaardigheden. De werkzaamheden konden dus alleen door hem worden verricht. De dga vroeg een VAR aan bij de Belastingdienst en ging hierbij uit van een VAR-dga. De fiscus gaf echter een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). De Hoge Raad keurde de keus van de fiscus goed, want de werkzaamheden waren te veel verstrengeld met de dga zelf, waardoor een VAR-dga onterecht zou zijn. Het maakte hierbij niet uit dat voor de andere werkzaamheden van de dga wel een VAR-dga gegeven kon worden. De opdrachtgever reikte weliswaar facturen aan de bv van de dga uit, maar dat speelde volgens de Hoge Raad geen rol. De Belastingdienst had in dit geval terecht een VAR-row afgeven.
Hoge Raad, 11 januari 2013, LJN: BY8155