Maandje uitstel voor uitbetaalde bedragen aan derden 2017

8 februari 2018 | Door redactie

Organisaties die in 2017 bedragen aan derden hebben uitbetaald, hebben van de Belastingdienst een maand extra de tijd gekregen om die bedragen aan te leveren: tot 1 maart 2018 in plaats van tot 1 februari 2018.

Elk jaar moeten organisaties de bedragen die zij het voorgaande jaar uitbetaald hebben aan derden, doorgeven aan de Belastingdienst. In principe moet dat vóór 1 februari. Dit jaar moeten werkgevers de derdenbetalingen echter voor het eerst doorgeven via het gegevensportaal. Door deze nieuwe werkwijze lukt het niet alle werkgevers om de gegevens op tijd in te versturen. Daarnaast heeft de Belastingdienst de uitnodiging deze keer niet begin december 2017, maar pas begin januari 2018 naar werkgevers verstuurd. Daarom krijgen alle werkgevers dit jaar tot 1 maart de tijd om de betalingen alsnog door te geven.

Wat zijn derdenbetalingen precies?

Derdenbetalingen zijn betalingen die een werkgever doet voor bepaalde werkzaamheden en diensten. Hij moet die betalingen doorgeven aan de Belastingdienst als degene die de betalingen ontvangt:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking is;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoert als ondernemer.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes, betalingen aan sprekers en auteurs en betalingen aan deelnemers aan medische proeven.

Eenmalig aanmelden

Organisaties die nog niet eerder uitbetaalde bedragen aan derden bij de Belastingdienst hebben aangeleverd of die dat wel al eerder gedaan hebben maar op hun eigen verzoek uit het bestand van aanleveraars verwijderd zijn, moeten zich eenmalig aanmelden om derdenbetalingen door te geven. Dat kan op twee manieren:

  • Door een mail te sturen naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl met daarin de adresgegevens van de organisatie en het loonheffingennummer. De Belastingdienst stuurt dan een mail terug waarin staat wat de werkgever moet doen om inloggegevens voor het gegevensportaal te krijgen.
  • Door de Belastingtelefoon te bellen.