OR schrijft brandbrief over gebrek aan werkplekken

De ondernemingsraad (OR) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de hoogste functionaris van het ministerie een brandbrief geschreven. De reden hiervoor is, dat het gebouw waar de ambtenaren zijn gehuisvest, een gebrek aan werkplekken heeft.

21 januari 2019 | Door redactie

Het gebouw van het ministerie van VWS aan het Parnassusplein biedt 2.400 flexibele werkplekken voor de 2.700 ambtenaren van VWS en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Oorspronkelijk huisveste dit gebouw alleen het ministerie van VWS, maar in juli 2015 kwam hier ook de ambtenaren van SZW bij. De OR schrijft dat het gebrek aan werkplekken demotiverend werkt. Ook stelt de raad dat enkele werkplekken niet voldoen aan de Arbowet. De OR waarschuwt in een brandbrief voor een stijging van de het ziekteverzuim. De brief is in het bezit van dagblad AD.

OR kan achterban raadplegen over werkplekken

Veel organisaties werken tegenwoordig met flexplekken. Werknemers staan soms extra vroeg op om maar een bureau te kunnen bemachtigen. Als een OR vermoedt dat een gebrek aan werkplekken een probleem is, kan de raad de achterban hierover raadplegen (artikel 17, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Dit kan tijdens een bijeenkomst, maar ook met een enquête. Als blijkt dat de werknemers het geringe aantal aan beschikbare werkplekken als probleem ervaren, moet de OR hierover bij de bestuurder aan de bel trekken, zoals de OR van het ministerie van VWS heeft gedaan.

Werkplek moet voldoen aan eisen Arbowet

Een werkplek moet voldoen aan de eisen van de Arbowet. De stoel en de tafel van de werkplek moeten in hoogte verstelbaar zijn en moeten voldoen aan de NEN-norm. Alleen dan kan een werknemer ergonomisch werken (tools) en in de juiste houding achter zijn beeldscherm zitten. Ook aan het beeldscherm worden eisen gesteld, net als aan de verlichting op de werkplekken en het aantal vierkante meters dat een werkplek inneemt. Tot 1 januari van dit jaar gold voor beeldschermwerk nog een verplicht maximum van twee uur. Wel blijft het nodig om beeldschermwerk af te wisselen met ander werk of een pauze.