Werkplek

Goede arbeidsomstandigheden zijn een voorwaarde voor werknemers om goed te kunnen presteren. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is dan ook besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen voor de inrichting van een werkplek. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. In het Arbobesluit staan algemene eisen voor de werkplekinrichting en werkomgeving. Er is bijvoorbeeld informatie opgenomen over vluchtwegen, nooduitgangen, vloeren, plafonds, daglicht, binnenklimaat en afmetingen van ruimten.

Een goede werkplek is ergonomisch verantwoord

Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek ook rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen, voldoende licht en matiging van geluid. Wat ergonomisch verantwoord is, is terug te vinden in allerlei richtlijnen. Onder andere de NEN heeft diverse normen voor verschillende werkplekken en arbeidssituaties. Deze normen richten zich op het voorkomen van fysieke en mentale onder- en overbelasting bij werknemers.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan ik huurkosten deel woning niet meer aftrekken in onderneming?
Alleen als er sprake is van een zogenoemde kwalificerende werkruimte in een huurwoning, kunt u een evenredig deel van de huur en de huurderslasten in aftrek brengen. Zelfstandigheidscriterium van toepassing Om te kunnen spreken van een kwalificerende werkruimte, moet uw werkruimte allereerst... Lees het hele antwoord