Werkplek

Voor een werkgever is het belangrijk om werkplekken zo goed mogelijk in te richten, want een goede werkplek zorgt voor een productieve en tevreden werknemer. De werkgever moet bij de inrichting van de werkplek ook denken aan bepalingen uit de wet, zoals onder meer omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek ook rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan ik huurkosten deel woning niet meer aftrekken in onderneming?
Alleen als er sprake is van een zogenoemde kwalificerende werkruimte in een huurwoning, kunt u een evenredig deel van de huur en de huurderslasten in aftrek brengen. Zelfstandigheidscriterium van toepassing Om te kunnen spreken van een kwalificerende werkruimte, moet uw werkruimte allereerst... Lees het hele antwoord