Werkplek

Voor een werkgever is het belangrijk om werkplekken zo goed mogelijk in te richten, want een goede werkplek zorgt voor een productieve en tevreden werknemer. De werkgever moet bij de inrichting van de werkplek ook denken aan bepalingen uit de wet, zoals onder meer omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek ook rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Een lichtplan voor de werkplek

Werkplek Publicatiedatum 31-07-2019

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee de productiviteit beïnvloeden....

Arbeidsongeschiktheid heeft niet altijd een fysieke oorzaak

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 15-04-2019

Bij langdurig verzuim of aantoonbare lichamelijke klachten van een werknemer wordt vaak direct gedacht aan een fysieke oorzaak, zoals een onjuiste werkhouding, te zwaar...

Infographics

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

Bedrijfscultuur

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 15-08-2019

Een bedrijfscultuur is opgebouwd uit vele elementen, op elk niveau van de organisatie. Samengevoegd leiden ze tot het model in de infographic.

Vraag en antwoord

Kan ik huurkosten deel woning niet meer aftrekken in onderneming?
Alleen als er sprake is van een zogenoemde kwalificerende werkruimte in een huurwoning, kunt u een evenredig deel van de huur en de huurderslasten in aftrek brengen. Zelfstandigheidscriterium van toepassing Om te kunnen spreken van een kwalificerende werkruimte, moet uw werkruimte allereerst... Lees het hele antwoord