Belastingdienst: zeker 100 gesprekken over schijnconstructies

16 juli 2018 | Door redactie

De Belastingdienst gaat dit jaar minstens 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Zo geeft de fiscus invulling aan de uitgebreidere handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 juli 2018.

Sinds 1 juli jongstleden pakt de Belastingdienst meer schijnconstructies aan. Wel beperken de controles zich nog steeds tot kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. De fiscus heeft in het Toezichtsplan Arbeidsrelaties (pdf) aangegeven hoe er in de tweede helft van 2018 invulling wordt gegeven aan het toezicht op arbeidsrelaties. Volgens dat document is er sprake van kwaadwillendheid als er duidelijk een echte of fictieve dienstbetrekking bestaat, terwijl de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de loonheffingen betrekt.

Wat zijn de praktijkervaringen met de Wet DBA?

Het kersverse toezichtsplan heeft drie doelen:

  1. toezien op een correcte toepassing van de loonheffingen bij een arbeidsrelatie;
  2. ingrijpen waar sprake is van kwaadwillendheid;
  3. opdrachtgevers spreken over hun praktijkervaringen met de Wet DBA.

Nu de Wet DBA ruim twee jaar bestaat, wil de fiscus graag horen wat er wel en niet werkt aan de wet en wat de knelpunten zijn in de praktijk. Deze informatie kan weer worden gebruikt bij het uitwerken van de maatregelen uit het regeerakkoord.

Diverse groepen opdrachtgevers onder de loep

De Belastingdienst gaat in 2018 opdrachtgevers uit verschillende branches bezoeken en zowel opdrachtgevers die nog geen (model)overeenkomst hebben voorgelegd als opdrachtgevers die dat wel hebben gedaan. In alle gevallen kijkt de fiscus of er met een goedgekeurde  overeenkomst wordt gewerkt, op welke wijze er wordt gewerkt en hoe de arbeidsrelaties zijn vormgegeven. Als naar aanleiding daarvan het vermoeden ontstaat dat er sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking en kwaadwillendheid, volgt een nader onderzoek.
Deze 100 bezoeken komen bovenop de gebruikelijke looncontroles (e-learning) waar de arbeidsrelatie ook al onder de loep wordt genomen.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst
E-learning | VideoCollege 9 minuten