Gemengde kosten dit jaar niet aftrekbaar tot € 5.100

2 januari 2023 | Door redactie

Een ondernemer kan in principe de door hem gemaakte kosten aftrekken van zijn winst waardoor hij minder belasting betaalt. Maar niet alle kosten: de ‘gemengde kosten’ zijn tot een drempelbedrag juist niet aftrekbaar. Dit bedrag is dit jaar verhoogd naar € 5.100.

Het gaat bij de gemengde kosten (infographic) om kosten die wel voor de onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. Volgens de wet zijn dat deze kosten:

  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten, zoals recepties en feesten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen. 

Er geldt een drempelbedrag voor gemengde kosten

Het ‘privédeel’ van deze kosten is dus niet aftrekbaar is van de winst. Daarvoor geldt een drempelbedrag. Heeft een ondernemer méér gemengde kosten dan het drempelbedrag, dan is het deel boven de drempel wel aftrekbaar. Het bedrag is dit jaar verhoogd naar € 5.100.
Voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting is dus € 5.100 aan gemengde kosten niet aftrekbaar van zijn winst. Hij mag er in de aangifte ook voor kiezen om de 80%-regeling te gebruiken. Hij mag dan 80% van de gemengde kosten wél in aftrek brengen, maar de overige 20% dus niet. Dit percentage van 80% is gelijk aan 2022.

Gemengde kosten anders in de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting (VPB) werkt het net iets anders. Een VPB-plichtige onderneming mag tot € 5.100 aan gemengde kosten niet in mindering brengen op de winst. Of, als dat hoger is, 0,4% van de totale loonsom van de onderneming.
Ook in de VPB is een alternatieve regeling. Maar daarbij mogen ondernemingen standaard maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen, en 26,5% dus niet. Ook dit percentage is onveranderd ten opzichte van 2022.

In Fiscaal Rendement nummer 1-2023 is opgenomen dat het grensbedrag voor gemengde kosten nog € 4.800 is. Bij het bekend worden van dit bedrag lag het blad al bij de drukker, waardoor dit bedrag niet meer aangepast kon worden!