Onbelaste verstrekking iPads teruggedraaid

4 mei 2015 | Door redactie

Over de onbelaste verstrekking van iPads is toch weer discussie ontstaan. Volgens een advocaat-generaal van de Hoge Raad vallen iPads toch onder de computerregeling. Het lijkt erop dat tablets die u vóór de invoering van de werkkostenregeling aan uw medewerkers verstrekte toch voor minimaal 90% zakelijk gebruikt moeten worden om de verstrekking onbelast te kunnen laten.

In het bericht ‘Zakelijk gebruik van 10% voldoende voor tablet’ heeft u kunnen lezen dat het Gerechtshof Amsterdam vorig jaar besloot dat het beeldscherm en de invoermogelijkheden van een iPad te beperkt zijn om het apparaat langdurig als computer te gebruiken. Een advocaat-generaal van de Hoge Raad vindt dit onbegrijpelijk en heeft geconcludeerd dat een tablet toch echt meer de functie van een computer heeft dan van een communicatiemiddel.

De communicatiefunctie van de iPad is in de praktijk ondergeschikt

Het onderscheid tussen een computer en een communicatiemiddel is belangrijk omdat het onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen mogelijk was om een communicatiemiddel onbelast te vergoeden of te verstrekken als het zakelijk gebruik meer dan 10% bedroeg. Voor het onbelast vergoeden of verstrekken van een computer golden echter veel strengere eisen; het zakelijk gebruik moest dan 90% of meer zijn.
Volgens de advocaat-generaal had het hof in deze specifieke rechtszaak alleen gekeken naar de kantoorfunctie van de iPad. Er was geen rekening gehouden met de mogelijkheid om voor het uittypen van lange teksten een draadloos toetsenbord op de tablet aan te sluiten. De communicatiefunctie was in de praktijk ondergeschikt aan de overige functies en taken van de iPad.

U moet zakelijk gebruik iPads kunnen aantonen

In de betreffende organisatie was het zakelijk gebruik van de verstrekte iPads kleiner dan 90% en dus had de organisatie ze niet onbelast mogen uitdelen. Als het aan de advocaat-generaal ligt, moet de organisatie alsnog belasting betalen over de verstrekking.
Het is nu aan de Hoge Raad om zich uit te spreken over deze zaak.
Neemt die het advies van de advocaat-generaal over, en u heeft vóór 2015 onder de oude regels van vergoedingen en verstrekkingen onbelast een tablet aan uw medewerkers verstrekt, dan zult u moeten aantonen dat zij deze voor 90% of meer zakelijk gebruiken.
Conclusie Advocaat-Generaal, 31 maart 2015, ECLI (verkort): 398