Overbrugging reden voor financieringsbehoefte in mkb

20 december 2021 | Door redactie

Van de ondernemingen met behoefte aan externe financiering werd het merendeel belemmerd in hun bedrijfsvoering door de coronapandemie. Dit is te lezen in de vierde editie van de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Financieringsmonitor gaat in op de behoefte aan externe financiering en de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) tussen juli 2020 en juli 2021. Van de ondernemingen met behoefte aan externe financiering werd 74% belemmerd in hun bedrijfsvoering door de coronacrisis. De financieringsbehoefte nam toe naarmate ondernemingen zich meer belemmerd voelden.

Minder financieringsaanvragen dan twee jaar geleden

Ondernemingen gaven vooral aan moeite te hebben om hun vaste lasten en hun personeel door te betalen. Soms waren ondernemingen ook gesloten. Ondernemingen zonder behoefte aan externe financiering hadden minder vaak te kampen met de gevolgen van corona (43%). Ongeveer evenveel ondernemingen in het mkb hadden tussen juli 2020 en juli 2021 een financieringsbehoefte als twee jaar eerder. Het aandeel ondernemingen dat uiteindelijk een financieringsaanvraag deed daalde van 12% voor de coronacrisis naar 9% nu.

Overbrugging van coronaperiode

Bijna een op de vijf mkb-ondernemingen had behoefte aan financiering. In totaal verkende 86% de mogelijkheden. Uiteindelijk deed 7% een succesvolle financieringsaanvraag. Dat is minder dan voor de coronacrisis. Van juli 2018 tot juli 2019 was dit 10%. Het gemiddelde financieringsbedrag waar ondernemingen naar op zoek waren bedroeg € 99.000.
Bijna een kwart (23%) van de succesvolle financieringsaanvragen was gericht op het overbruggen van een moeilijke coronaperiode. Bij 16% was uitbreiden van de ondernemingen het doel van de financieringsaanvraag. Voor de coronacrisis was het belangrijkste financieringsdoel werkkapitaal en voorraden.

 

Bijlagen bij dit bericht