Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, waarbij u een bedrag in mindering mag brengen op uw winst. Bent u startend ondernemer, dan wordt deze aftrek verhoogd met de startersaftrek.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws over de zelfstandigenaftrek, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u een hulpmiddel (rekentool) waarmee u eenvoudig de belastbare (fiscale) winst uit onderneming kunt bepalen na aftrek van de zelfstandigenaftrek, de eventuele startersaftrek, en andere aftrekposten voor ondernemers.

Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

U heeft recht op zelfstandigenaftrek als u voldoet aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat u tenminste 1.225 uur per kalenderjaar besteedt aan uw onderneming en u aan het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Als u de pensioengerechtigde leeftijd wel heeft bereikt, mag u maar 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek in mindering brengen.

Hoeveel bedragen de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek?

Voldoet u aan de criteria, dan mag u voor de zelfstandigenaftrek een bedrag van € 5.030 (2023) in mindering brengen op uw winst. In 2023 is het maximale tarief voor aftrek 36,93%. Dit wordt voor starters verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 (2023). Het totale bedrag van deze aftrekposten kan echter nooit hoger zijn dan de behaalde winst.

 

Kan er door de ondernemersaftrek negatieve winst ontstaan?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 08-06-2023

Als ik gebruikmaak van de ondernemersaftrek kom ik uit op een negatieve winst, kan dit wel?

Krijgt startende ondernemer met WIA belastingvoordeel?

Wet WIA | Publicatiedatum 10-05-2023

Ik ga met een WIA-uitkering een nieuwe onderneming starten. Heb ik vanwege mijn arbeidsongeschiktheid dan wel recht op belastingvoordelen?

Valt de mkb-winstvrijstelling ook onder de ondernemersaftrek?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 02-05-2023

Wij willen onze winst beperken en gebruiken fiscale regelingen. Valt de mkb-winstvrijstelling ook onder ondernemersaftrek?

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 22-02-2023

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

De schijn van zelfstandigheid voor de inkomstenbelasting

Werken met zzp'ers 3 minuten | 31-01-2022

In het Regeerakkoord 2021-2025 is opgenomen dat zelfstandigen in deze kabinetsperiode op meer helderheid en zekerheid kunnen rekenen. Zo wil...

Verschillen in belastingdruk IB-ondernemer, werknemer en dga

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 07-09-2021

Het kabinet heeft een berekening laten maken van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers, IB-ondernemers en dga’s. Hierbij zijn na...

Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2023

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 16-01-2023

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek...

Afbouw aftrekposten in de IB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 16-01-2023

Het maximale aftrektarief in de IB is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief...

Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2022

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 14-03-2022

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek...

Heeft u een vraag over Zelfstandigenaftrek?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Zelfstandigenaftrek?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie