Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, waarbij u een bedrag in mindering mag brengen op uw winst. Bent u startend ondernemer, dan wordt deze aftrek verhoogd met de startersaftrek.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws over de zelfstandigenaftrek, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u een hulpmiddel (rekentool) waarmee u eenvoudig de belastbare (fiscale) winst uit onderneming kunt bepalen na aftrek van de zelfstandigenaftrek, de eventuele startersaftrek, en andere aftrekposten voor ondernemers.

Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

U heeft recht op zelfstandigenaftrek als u voldoet aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat u tenminste 1.225 uur per kalenderjaar besteedt aan uw onderneming en u aan het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Als u de pensioengerechtigde leeftijd wel heeft bereikt, mag u maar 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek in mindering brengen.

Hoeveel bedragen de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek?

Voldoet u aan de criteria, dan mag u voor de zelfstandigenaftrek een bedrag van €  6.310 (2022) in mindering brengen op uw winst. In 2022 is het maximale tarief voor aftrek is 40%. Dit wordt voor starters verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 (2022). Het totale bedrag van deze aftrekposten kan echter nooit hoger zijn dan de behaalde winst.

 

 

Winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting verlagen?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 18-03-2022

Ik ben zzp’er. Welke aftrekposten, kosten of andere zaken kan ik opvoeren in mijn aangifte om de winst van mijn onderneming voor de inkomstenbelasting te verlagen?

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek bij ziekte?

Zelfstandigenaftrek | Publicatiedatum 10-03-2022

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek bij ziekte? Is hier iets voor geregeld?

Als parttime-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek | Publicatiedatum 10-03-2022

Heb ik als parttime-ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) eigenlijk wel recht op de zelfstandigenaftrek? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 07-07-2022

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

De schijn van zelfstandigheid voor de inkomstenbelasting

Werken met zzp'ers 3 minuten | 31-01-2022

In het Regeerakkoord 2021-2025 is opgenomen dat zelfstandigen in deze kabinetsperiode op meer helderheid en zekerheid kunnen rekenen. Zo wil...

Verschillen in belastingdruk IB-ondernemer, werknemer en dga

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 07-09-2021

Het kabinet heeft een berekening laten maken van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers, IB-ondernemers en dga’s. Hierbij zijn na...

Afbouw aftrekposten in de IB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 02-02-2022

Het maximale aftrektarief in de IB is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief...

Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2021

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 06-01-2021

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek...

Heeft u een vraag over Zelfstandigenaftrek?

Carola van Vilsteren
Carola van Vilsteren
BTW adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Zelfstandigenaftrek?

Carola van Vilsteren
Carola van Vilsteren
BTW adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie