Gedragsverandering nodig voor betere aanbestedingen

Niets minder dan een gedragsverandering moet er de komende jaren plaatsvinden in aanbestedingsland. Aanbestedende diensten, ondernemers en andere betrokkenen moeten elkaar als partners gaan zien. Om dat alles een beetje in goede banen te leiden komt het kabinet met een vervolg op het project 'Beter aanbesteden'.

9 september 2019 | Door redactie

Overheid en ondernemersorganisaties hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het opsporen van knelpunten bij aanbestedingen. Dat is nodig omdat, zoals dat in overheidsjargon zo mooi heet, ‘er een duidelijk verschil in beleving van de aanbestedingspraktijk zichtbaar was tussen ondernemers en aanbestedende diensten’. Ofwel: ondernemers klagen al jaren steen en been over de vaak bureaucratische en ondoorzichtige procedures om mee te doen aan een overheidsaanbesteding.

Onderzoek naar clusteren overheidsopdrachten

Om wat aan dat ‘verschil in beleving’ te doen is begin vorig jaar een heuse actie-agenda gepresenteerd. Inmiddels zijn alle acties op die agenda afgerond, schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Zo is er onder meer onderzoek gedaan naar het samenvoegen van overheidsopdrachten. Dat is met name het mkb een doorn in het oog, omdat de opdrachten dan niet meer te behappen zijn.
Ook zijn er bijvoorbeeld marktdagen gehouden waar ondernemers en aanbesteders elkaar kunnen ontmoeten, om begrip te kweken. In dat licht is bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan de termijnen die ondernemers krijgen om te reageren op een aanbesteding. Die reactietermijnen zijn soms nog wel eens aan de korte kant.  Er is ook onderzoek gedaan naar nieuwe criteria waar overheden de keuze voor het beste aanbod op kunnen baseren. Ondernemers kunnen verder soms een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten die ze moeten maken om mee te doen aan een aanbesteding.

Aanbestedingen toegankelijk genoeg voor mkb?

Om de aandacht niet te laten verslappen komt er een vervolgtraject, schrijft Keijzer in een brief aan de Kamer (pdf). Daar komt dus die gedragsverandering om de hoek kijken. Zowel bij ondernemers als bij aanbestedende diensten en andere betrokkenen zoals bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs. ‘Alleen als zij open staan voor de ander, als zij elkaar als partners gaan zien en als zij aanbesteding benaderen als strategisch instrument, zal de praktijk daadwerkelijk verbeteren’, aldus Keijzer. Maar ze gelooft er niet in om die gedragsverandering te forceren met wetten. Daarom moet de verbetering vooral uit dialoog komen. Wel zegt Keijzer een onderzoek toe naar hoe makkelijk mkb’ers mee kunnen doen aan overheidsaanbestedingen.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten