Extra heffing hoge bv-schuld ook voor lening mét onderpand

29 oktober 2018 | Door redactie

De extra heffing die directeuren-grootaandeelhouders (dga's) moeten gaan betalen op hoge schulden bij hun bv's, gaat in principe voor alle soorten leningen gelden. Voor leningen die zijn gebruikt voor een eigen woning komt er een uitzondering, maar daar blijft het ook bij, schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een extra heffing aangekondigd die paal en perk moet stellen aan ‘excessieve’ schulden van dga’s bij hun eigen bv. De maatregel komt erop neer dat leningen boven een bedrag van € 500.000 (voor de dga én zijn partner) worden aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat bedrag wordt dus aangeslagen in box 2 van de inkomstenbelasting. Wel heeft het kabinet inmiddels laten weten dat leningen die zijn gebruikt voor de aankoop van een eigen woning niet meetellen voor de heffing. Daarnaast heeft het kabinet in een nota van wijziging (pdf) inmiddels bevestigd dat het tarief in box 2 niet verder omhooggaat dan de aangekondigde 26,9%.

Lening met pandrecht of hypotheekrecht

Intussen gaan er ook stemmen op om de maatregel verder aan te passen. Er zou ook een uitzondering moeten gaan gelden voor leningen die de dga gebruikt voor investeringen in waardevolle goederen, zo oppert het Register Belastingadviseurs.
En ook in de Tweede Kamer zijn hier vragen over gesteld. Het CDA wilde weten of de heffing wel nodig is voor leningen waar een onderpand tegenover staat, zoals een hypotheekrecht. Maar minister Hoekstra ziet daar niets in, zo antwoordt hij aan de Tweede Kamer (pdf). Alle bestaande en toekomstige leningen boven de € 500.000 zullen onder de maatregel vallen, aldus Hoekstra. Dus ook leningen ‘waarvoor zekerheden zijn verkregen in bijvoorbeeld de vorm van een pandrecht of hypotheekrecht’. Ook voor leningen mét onderpand geldt dat er geld aan de bv wordt onttrokken en voor privédoelen wordt gebruikt.

Extra heffing moet per 2022 ingaan

Hoekstra laat ook weten dat de maatregel zo’n 11.000 ‘dga-huishoudens’ gaat treffen. De uitwerking van het voorstel is nog aan de gang. Het kabinet heeft wel diverse nota’s van wijziging ingediend naar aanleiding van het pakket maatregelen dat het vestigingsklimaat moet verbeteren, maar de extra dga-heffing zat daar nog niet bij. Waarschijnlijk komt het conceptwetsvoorstel in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer. Het is nog wel steeds de bedoeling om de maatregel per 2022 in te laten gaan.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten