Voordeel voor werknemers start-ups met aandelenopties

19 september 2017 | Door redactie

Werknemers van innovatieve start-ups krijgen een voordeeltje bij het uitoefenen van hun aandelenopties. Van de inkomsten uit die aandelenopties hoeven zij maar 75% aan te geven als loon. De rest is dus onbelast.

Start-ups zitten meestal nog niet zo ruim in de slappe was, dus dikke salarissen zijn er dan nog niet bij. Het uitgeven van aandelenopties kan dan een uitkomst zijn. De belastingvrijstelling moet het verzilveren van die opties aantrekkelijker maken.
De vrijstelling bedraagt maximaal € 12.500. Als het voordeel hoger is dan de vrijstelling, moet de werknemer er alsnog belasting over betalen. Werknemers die gebruik willen maken van het belastingvoordeel moeten verder aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het recht op de aandelenoptie moet het gevolg zijn van het arbeidscontract.
  • De werkgever moet een zogeheten S&O-verklaring hebben voor de onderneming.
  • Tussen de toekenning en het uitoefenen van de optie moet minimaal één jaar en maximaal vijf jaar zitten. 

Percentage energie-investeringsaftrek gaat omlaag

De regeling voor start-ups is al eerder aangekondigd, maar in het Belastingplan 2018 is nu ook de dekking voor die maatregel geregeld. Per 1 januari 2018 wordt namelijk het percentage van de energie-investeringsaftrek (tool) met 0,5 procentpunt verlaagd. Dit levert € 2 miljoen op.