Afdrachtvermindering S&O

Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De overheid geeft hier subsidie voor in de vorm van een afdrachtvermindering op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Om deze te mogen toepassen, moet uw onderneming een S&O-verklaring hebben. De uitvoering van de regeling ligt bijna volledig bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De S&O-verklaring moet dan ook bij RVO worden aangevraagd. De aanvraag moet minimaal één maand voor de periode waarop deze betrekking heeft, worden ingediend. Uw organisatie moet achteraf de werkelijke S&O-uren aan RVO doorgeven.

Uitgelicht

Wijzigingen in de WBSO in 2020

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019