Aandachtspunten OR voor achterbanraadpleging

Veel ondernemingsraden buigen zich nu over thema’s zoals thuiswerkbeleid en de terugkeer naar kantoor. De ondernemingsraad (OR) doet er goed aan om over dit soort zaken de achterban te raadplegen, voordat de OR instemt of advies uitbrengt aan de bestuurder.

18 juni 2021 | Door redactie

De OR heeft het recht om de achterban te raadplegen over allerlei zaken zolang dit redelijkerwijs nodig is voor het OR-werk (artikel 17 WOR). Zeker voor zaken waarvoor de OR moet instemmen of advies moet geven aan de bestuurder, is het slim om de achterban actief op te zoeken en om de wensen en behoeften te inventariseren. Hoe kan de OR anders de belangen van de achterban goed behartigen? Zeker nu veel werknemers al 1,5 jaar overwegend thuis werken en elkaar en de OR waarschijnlijk wat minder zien en spreken, is het goed om zo’n achterbanraadpleging te organiseren.

Van belang voor het raadplegen van achterban OR

Er zijn voor de OR een aantal zaken van belang voor het raadplegen van de achterban:

  • De OR kan het beste de bestuurder informeren over de raadpleging. Mogelijk heeft hij bezwaar of kan de OR ook aandachtspunten van de bestuurder meenemen in de raadpleging. 
  • De OR mag via de achterbanraadpleging geen informatie aan de achterban verstrekken die eventueel onder de geheimhoudingsplicht van de OR valt (artikel 20 WOR). De bestuurder heeft verder geen zeggenschap over de inhoud van de informatie die de OR met de achterban wil bespreken.
  • De OR moet bepalen welke vorm van achterbanraadpleging het beste past bij het moment van raadplegen, de situatie en het onderwerp. Werken de meeste werknemers nog structureel thuis en wil de OR anonimiteit garanderen, dan is een digitale enquête (tool) of stemming vaak een goede keuze. In andere gevallen is mogelijk een bijeenkomst waarbij ieder zijn zegje mag doen het handigst. 
  • De OR moet zorgen dat de raadpleging zo objectief mogelijk is. De vraagstelling en de antwoordopties mogen dus niet sturend of suggestief zijn.  
  • De OR moet de raadpleging duidelijk introduceren, zodat de achterban weet met welk doel de raadpleging plaatsvindt en wat er met de uitkomsten gebeurt.
  • De OR kan de resultaten van de raadpleging het beste anoniem verwerken waar mogelijk. Dat beschermt niet alleen de privacy van de werknemers, maar het vergroot ook de kans dat werknemers zich eerlijk uitspreken. Dit is ook afhankelijk van de vorm van de raadpleging.
  • De OR kan na afloop de uitkomsten van de raadpleging delen met de achterban en vertellen wat de OR met de uitkomsten gedaan heeft en waarom. Heeft de OR bijvoorbeeld op basis van de resultaten een advies uitgebracht aan de bestuurder, dan is het goed dat de achterban dit weet. Zo is duidelijk welke rol de OR heeft gespeeld en dat de bestuurder nu dus aan zet is.