Achterban van de OR

De leden van de ondernemingsraad (OR) zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. Voor de OR is het contact met de achterban (tool) van groot belang. De OR moet dan ook goed nadenken over zijn communicatie met en raadpleging van de achterban. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Hoe kunnen we communiceren met onze achterban?
De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief (tool), intranet of een achterban-enquête (tool). Ook een goed geschreven OR-jaarplan (tool) kan veel duidelijk maken.

 

Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban?

Achterban van de OR | Publicatiedatum 09-03-2021

Onze bestuurder wil niet dat wij de achterban informeren over lopende adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Hij wil geen onrust in de organisatie tot het...

Zorg voor milieu verankeren in organisatie

Klimaatneutraal ondernemen 9 minuten | 21-10-2022

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

OR kan bewustzijn creëren over milieu

Klimaatneutraal ondernemen 12 minuten | 20-10-2022

Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen. Pas als uw OR zich daar zelf van bewust is, kunt u die bewustwording doorv...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-06-2022

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Communicatiemiddelen OR

Achterban van de OR Publicatiedatum 22-09-2020

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

Heeft u een vraag over Achterban van de OR?

Saskia Herweijer
Saskia Herweijer
Senior Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Achterban van de OR?

Saskia Herweijer
Saskia Herweijer
Senior Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie