AVG verandert niets aan contact met UWV

3 mei 2018 | Door redactie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, verandert niets aan het contact van werkgevers met UWV. Werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met UWV.

Werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst (tool) te sluiten met UWV, omdat zij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van (voormalig) werknemers door te geven aan UWV. Denk hierbij aan het burgerservicenummer. Ook na 25 mei mogen werkgevers persoonsgegevens telefonisch blijven doorgeven aan UWV. Zij kunnen er ook voor kiezen om iemand anders binnen de organisatie aan te wijzen die contact houdt met UWV en die de persoonsgegevens doorgeeft.

Werkgever spreekt aard en doel gegevensverwerking af

Volgens de AVG (tools) moeten werkgevers een verwerkersovereenkomst afsluiten als de werkgever een derde partij opdracht geeft om namens hem persoonsgegevens te verwerken. Dat kan gaan om het opslaan, bijwerken, verwijderen, aanvullen et cetera. In de verwerkersovereenkomst spreekt de werkgever af welke persoonsgegevens de derde partij verwerkt, hoe dat gebeurt en waarom. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bureau dat de verzuimregistratie (tools) uitvoert voor de werkgever. De overeenkomst bevat:

  • de duur van de gegevensverwerking;
  • het onderwerp;
  • de aard en het doel;
  • het soort persoonsgegevens;
  • de rechten en plichten van de opdrachtgever;
  • een beschrijving van de betrokkenen.