Overzicht leveranciers

Formulier

MS Excel 26.01 kb

15-08-2019

Download deze tool
Een goed overzicht van uw leveranciers helpt u, om te controleren of er aanvullende eisen moeten worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging. Is er een verwerkersovereenkomst noodzakelijk, en zo ja, is deze ook al getekend? Verwerkt de leverancier persoonsgegevens namens u, en blijven de gegevens dan wel binnen de Europese Unie? Deze tool helpt u om dit overzicht op te stellen, en daarmee uw leveranciers onder controle te brengen.


Meer informatie over het implementeren van de AVG in uw organisatie vindt u in de toolbox De AVG implementeren in 8 stappen.