Valt het niet verlengen van contract onder benadelingsverbod van FG?

24 juli 2019

Als werkgever mag je een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) niet benadelen, bijvoorbeeld door hem te ontslaan. Nu willen wij de arbeidsovereenkomst van een FG niet verlengen. Is er dan ook sprake van benadeling?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inderdaad een benadelingsverbod opgenomen voor de functionaris van de gegevensbescherming. Een FG hoort onafhankelijk zijn functie uit te kunnen voeren. Een wettelijke bescherming tegen benadeling versterkt die onafhankelijkheid. Nu is de vraag wat u allemaal onder benadeling moet verstaan. Ontslag is een duidelijk voorbeeld en wordt letterlijk in de AVG genoemd. In de tweede zin van artikel 38, lid 3 van de AVG staat over de FG: ‘Hij wordt door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken.’ Uw organisatie zal die rol van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker hebben.

Disfunctioneren 

Zo te bezien kan ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst onder het benadelingsverbod vallen. Maar de AVG stelt hiervoor dus wel als voorwaarde dat er sprake is van een verband tussen de uitvoering van de taken van de FG en het ontslag of de bestraffende maatregel. Biedt u een werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan vanwege zijn werkzaamheden als privacybewaker, dan kan dit in strijd zijn met de wet. Heeft uw besluit echter een ander soort reden – misschien heeft de werknemer zich zwaar misdragen of heeft u een bedrijfseconomische reden – dan zal het lastig zijn voor de werknemer om dit besluit tegen te houden. Bij disfunctioneren van de FG is de situatie minder duidelijk. In principe heeft u het recht om de samenwerking met een FG vanwege disfunctioneren niet voort te zetten. Maar mogelijk stelt de FG dat hij niet disfunctioneert; hij heeft slechts niet in uw voordeel gehandeld. De werknemer kan dan voor baanbehoud proberen om zijn gelijk te halen via een rechtszaak.Meer informatie over privacymanagement vindt u in de toolbox Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen.