ANBI

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst kan een ANBI-status toekennen aan stichtingen die het algemeen nut dienen. De criteria om in aanmerking te komen voor de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. De ANBI-status is van belang voor de inkomstenbelasting (IB), de Successiewet, de vennootschapsbelasting (VPB), de Wet op de loonbelasting en de Wet belastingen op milieugrondslag. Organisaties met een ANBI-status kunnen gebruikmaken van allerlei fiscale faciliteiten. Ook donateurs kunnen, als zij een geldbedrag schenken aan een ANBI, profiteren van de fiscale voordelen die een ANBI-status met zich meebrengt. 

Uitgelicht

Financiële verantwoording van veel ANBI’s onvoldoende

Veel goede doelen hebben de administratie niet op orde en daardoor nog niet voldaan aan de verplichte financiële verantwoording van...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 30-01-2019

Het is onjuist om UBO aan te wijzen bij een ANBI

Als de plannen in de huidige vorm doorgaan, moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) straks een uiteindelijk belanghebbende...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Duidelijke markering bestuurder ANBI in UBO-register

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de invoering van het register voor ultimate beneficial owners (UBO-register). Uiteindelijk is...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 30-12-2019

Veel ANBI’s voldoen niet aan de verplichtingen

Om de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) te verkrijgen, moet uw organisatie onder andere aan de financiële publicatieverplichting...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 15-01-2020

 

Verdiepingsartikelen

Naar een toekomstbestendige giftenaftrek en ANBI -regeling

ANBI 5 minuten | 31-07-2019

Begin 2017 ontving het kabinet de evaluaties van de giftenaftrek en de regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Het kabi...

Infographics

Voorwaarden ANBI

ANBI Publicatiedatum 30-07-2019

Het is aan de Belastingdienst om een organisatie als ANBI aan te wijzen. Merkt de Belastingdienst uw organisatie aan als ANBI, dan levert dat een aantal fiscale voordelen...

Vraag en antwoord

Hoe verreken ik het kerstdiner voor vrijwilligers in de loonadministratie?
Uw organisatie kan alleen vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren als u: geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen; een sportorganisatie bent; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bent. Om de vergoeding die zo’n vrijwilliger krijgt, buiten de loonadministratie... Lees het hele antwoord