Geen quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022?

4 december 2018 | Door redactie

Werkgevers krijgen mogelijk tot 1 januari 2022 niet te maken met een quotumheffing als de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden. Dit heeft te maken met de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Om het voor werkgevers makkelijker te maken om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen (en houden), moet de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vereenvoudigd worden. Een belangrijk onderdeel van deze vereenvoudiging is het opheffen van het onderscheid tussen de overheid en de marktsector voor de banenafspraak.
Daarnaast wil het kabinet de quotumheffing anders vormgeven. Met deze quotumheffing kunnen werkgevers op individueel niveau te maken krijgen als zij gezamenlijk de doelstellingen voor de banenafspraak niet behaald hebben. De quotumheffing (tool) zou – zoals die nu is vastgelegd in de wet – voor werkgevers en UWV een te grote administratieve last zijn in verband met inleenverbanden en inkoop van diensten.

Quotumheffing vervangen door inclusiviteitsopslag

Het plan is daarom om de quotumheffing te vervangen door een inclusiviteitsopslag. Deze opslag moet elke werkgever betalen. Tegelijkertijd krijgen werkgevers die wel banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd een bonus. De inclusiviteitsopslag en bonus worden op zo’n manier vormgegeven dat werkgevers die het quotum hebben behaald netto niets hoeven te betalen. Werkgevers die geen banen voor arbeidsbeperkten realiseren, ontvangen geen bonus, maar betalen wel de inclusiviteitsopslag. Werkgevers die juist meer banen realiseren dan het quotum ontvangen een hogere bonus dan ze aan opslag hoeven af te dragen en gaan er zo dus op vooruit.

Wijzigingen moeten per 1 januari 2020 ingaan

In de ‘transitieperiode’ tussen de oude en nieuwe regels wil het kabinet geen onomkeerbare stappen nemen en kosten maken voor het huidige systeem. Hiervoor is besloten de quotumheffing zoals deze onder de huidige regels zou moeten worden toegepast, op te schorten totdat er een nieuw systeem voor de banenafspraak is. Het kabinet wil de wijzigingen per 1 januari 2020 doorvoeren, maar dit is wel ambitieus. Daarom is ervoor gekozen de quotumheffing tot 1 januari 2022 op te schorten. De maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.