Nieuws

hr

Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer

HR | 19-10-2023 | Arbeidsbeperking

Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekke...

a

Stelsel arbeidsongeschiktheid kent nog te veel knelpunten

Arbo | 17-10-2023 | Verzuim

Hoewel de instroom in arbeidsongeschiktheid is gedaald, hebben nog steeds te weinig mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan. Werkg...

a

Onvoldoende aandacht in spreekkamers voor werkbehoud

Arbo | 12-09-2023 | Bedrijfsarts

Werk kan bijdragen aan gezondheid en welbevinden. Toch spelen werk en werkbehoud niet altijd een rol bij de keuze voor een bepaalde behandel...

a

DiversityDay voor meer diversiteit op de werkvloer

Arbo | 07-09-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Als werknemers zichzelf durven en kunnen zijn op hun werk, heeft dat een positieve invloed op hun welbevinden en hun werkplezier. Organisati...

hr

Doelstelling banenafspraak in 2022 opnieuw niet gehaald

HR | 13-07-2023 | Arbeidsbeperking

In 2022 hebben werkgevers in de overheids- en marktsector de gezamenlijke doelstelling voor het creëren van extra banen voor mensen met een...

hr

Nieuwe maatregelen ‘breed offensief’ per 1 juli 2023

HR | 07-07-2023 | Arbeidsbeperking

Per 1 juli zijn er verschillende regels voor mensen met een arbeidsbeperking gewijzigd. De regels zijn onderdeel van het ‘breed offensief’ v...

or

Werk aan de winkel voor bestuurder en OR!

OR | 07-07-2023 | Initiatiefrecht

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert in een recent rapport dat werkgevers niet goed weten hoe ze werkdruk moeten verhelpen,...

s

Loonkostensubsidie per 1 juli 2023 aangepast

Salarisadministratie | 05-07-2023 | Personeelssubsidies

Sinds 1 juli 2023 gelden er een aantal wijzigingen ten aanzien van de loonkostensubsidie. Zo mogen werkgevers en werknemers onder voorwaarde...

a

Diversiteit op de werkvloer is nog ver te zoeken

Arbo | 29-06-2023 | Arbeidsbeperking

De positie van mensen met een arbeidsbeperking is niet verbeterd, is een van de conclusies van het rapport "Arbeidsmarkt in kaart: werkgever...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2023

HR | 27-06-2023 | Wet toekomst pensioenen

Per 1 juli 2023 krijgen werkgevers en werknemers weer te maken met een aantal nieuwe regels. Meest ingrijpend is de inwerkingtreding van de...