Meldpunt bureaucratie banenafspraak geopend

7 september 2017 | Door redactie

Werkgevers kunnen hun ervaringen met bureaucratie bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking delen met een meldpunt. Zij kunnen er terecht voor praktische ondersteuning en werkgevers kunnen er suggesties doen om de regelgeving te verbeteren.

Werkgevers kunnen bij het Ervaringenmeldpunt informatie vinden en aangeven tegen welke problemen ze aanlopen bij het creëren van een baan volgens de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet). Zij kunnen ook de concrete overheidsregels aanwijzen die knellen. Per regio blijken bepaalde regels te verschillen, wat het creëren van een baan ingewikkeld maakt voor werkgevers. De initiatiefnemers van het meldpunt, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO, hopen dankzij het meldpunt zicht te krijgen in regionale verschillen in de dienstverlening voor werkgevers.

Bureaucratie remt de groei van het aantal banen af

In de Quotumwet is vastgelegd dat overheid, werkgeversorganisaties en werknemersvertegenwoordigers tot 2026 125.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot en met 2016 zijn 22.833 banen gecreëerd en daarmee ligt de banenafspraak cijfermatig op schema, maar in de praktijk blijken bureaucratie en de verschillende regels per regio de groei van het aantal banen af te remmen. In het voorjaar is al een tienpuntenplan (pdf) met aanbevelingen verschenen, gebaseerd op praktijkervaringen. Daaruit bleek onder andere dat het voor werkgevers niet altijd duidelijk is wie tot de doelgroep behoren en waar zij kandidaten kunnen vinden. Eerder al werd getwijfeld aan of er voldoende arbeidsbeperkten zijn om aan de afspraak te kunnen voldoen.