Opnieuw geen quotum arbeidsbeperkten voor bedrijfsleven

3 juli 2018 | Door redactie

Werkgevers in de marktsector hebben de doelstelling van de banenafspraak voor 2017 ruimschoots behaald. Overheidswerkgevers hebben deze doelstelling niet gehaald, maar zij krijgen waarschijnlijk voorlopig ook nog niet te maken met een quotumheffing.

De doelstelling voor werkgevers in de marktsector en overheidswerkgevers was om tot en met 2017 gezamenlijk 33.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting eind 2012: 23.000 banen in de marktsector en 10.000 banen bij de overheid. Gezamenlijk hebben werkgevers eind 2017 36.904 extra banen gerealiseerd en de banenafspraak dus gehaald. Dit blijkt uit een brief (pdf) die staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (over de zogenoemde drie-meting). Wordt er per sector gekeken, dan blijkt dat werkgevers in de marktsector tot en met 2017 30.432 extra banen hebben gerealiseerd. Zij hebben dus 7.432 meer banen gecreëerd dan de doelstelling was voor eind 2017. Overheidswerkgevers zijn echter – net als vorig jaar – tekortgeschoten. Zij hebben gezorgd voor 6.471 extra banen en daarmee de doelstelling voor eind 2017 (10.000 extra banen) niet behaald.

Wel quotum, geen quotumheffing voor overheid

Voor werkgevers in de marktsector is een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten en een quotumheffing voorlopig dus niet aan de orde. Voor overheidswerkgevers geldt het verplichte quotum voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten voor individuele werkgevers al wel, maar het ziet ernaar uit dat zij voorlopig ook nog niet hoeven te vrezen voor de quotumheffing. Er ligt namelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat een uitstel van een jaar voor de quotumheffing regelt. Concreet betekent dit dat individuele overheidswerkgevers die in 2018 het quotum voor arbeidsbeperkten niet hebben gehaald in 2019 nog geen quotumheffing krijgen opgelegd. Dit wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Halen individuele overheidswerkgevers in 2019 het quotum weer niet, dan kunnen zij wel te maken krijgen met een quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde baan.