UWV publiceert nieuwe beleidsregels proefplaatsing

UWV heeft een nieuwe versie van de Beleidsregels proefplaatsing gepubliceerd. Een proefplaatsing is bedoeld om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Voor de proefplaatsing gelden een aantal voorwaarden.

31 oktober 2019 | Door redactie

In de Staatscourant zijn de Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019 gepubliceerd. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels van 2013. Een proefplaatsing is een instrument van UWV met als doel om voor personen met een uitkering de kans op werk te vergroten. De werkgever kan de periode van de proefplaatsing gebruiken om in te schatten of de werknemer geschikt is voor de functie. Dit kost de werkgever geen salaris omdat de uitkeringsgerechtigde tijdens de proefplaatsing zijn uitkering behoudt. De uitkeringsgerechtigde vraagt de proefplaatsing aan bij UWV, de werkgever kan dit niet doen.

Duur en doelgroep van de proefplaatsing

In principe duurt een proefplaatsing 2 maanden, maar onder bepaalde voorwaarden kan UWV toestemming geven om de proefplaatsing tot maximaal 6 maanden te verlengen. Ook kan UWV besluiten om de proefplaatsing (tussentijds) te beëindigden als de proefplaatsing niet langer aan de voorwaarden voldoet, de proefplaatsing mislukt is, of als de uitkeringsgerechtigde een baan vindt.
In principe kunnen alle uitkeringsgerechtigden een proefplaatsing aanvragen. Dit geldt voor personen met een Ziektewetuitkering, een uitkering op grond van de Wet WIA, WAO, Wajong of WAZ of een WW-uitkering als zij ten minste 3 maanden werkloos zijn. Voor WW-gerechtigden die korter dan 3 maanden werkloos zijn gelden wel speciale voorwaarden.

Voorwaarden voor de proefplaatsing

Voorwaarde voor het aangaan van een proefplaatsing is dat de werkgever de uitkeringsgerechtigde bij goed functioneren aansluitend een dienstverband van minimaal 6 maanden moet aanbieden. Bovendien moet het dienstverband voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing zijn. De werkgever mag voor het dienstverband geen proeftijd (tool) meer afspreken. Een andere voorwaarde is dat de werkgever tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor de uitkeringsgerechtigde. Ook mag de uitkeringsgerechtigde niet eerder bij de werkgever gewerkt hebben, tenzij er sprake is van sterk veranderde omstandigheden.

Bijlagen bij dit bericht

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding
Tools | Maatwerkbrieven