Overwerk verplicht voor achterban OR VDL Nedcar

24 augustus 2018 | Door redactie

De stakingen en de vakantieperiode bij autofabriek VDL Nedcar hebben geleid tot een grote productieachterstand. De directie ziet zich nu genoodzaakt om overwerk verplicht te stellen. De werkgever dreigt daarmee echter de Arbeidstijdenwet te overtreden.

Volgens de directeur van autofabriek VDL Nedcar is door de productieachterstand als gevolg van de eerder stakingen én de vakantieperiode een onhoudbare situatie ontstaan. Daarom verplicht hij 6.000 werknemers over te werken op zaterdag 8 en 15 september van 15.30 tot 01.05 uur ‘s nachts. De werknemers zijn hierover via een interne memo geïnformeerd. De directeur hoopt met deze extra middagdiensten de achterstand weg te kunnen werken. Om de werknemers te ontlasten heeft de directie opdrachtgever BMW gevraagd om eenmalig 2.250 auto’s terug te nemen. Die maatregel alleen is echter niet voldoende om de afgesproken levering alsnog te kunnen realiseren.

Bestuurder moet OR informeren over opdracht tot overwerk

Een werkgever mag overwerk verplicht stellen als daarover afspraken zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de geldende cao. Voor de werknemers van VDL Nedcar geldt de cao Metalektro. Die bepaalt dat overwerk verplicht kan worden (voor sommige werknemers of situaties geldt een uitzondering) op voorwaarde dat de ondernemingsraad daarover vooraf geïnformeerd is.

OR moet toepassing arbeidstijdenwet goed bewaken

Wat een OR in een situatie als deze goed in de gaten moet houden, is of de bestuurder zich aan de arbeidstijden en rusttijden van de Arbeidstijdenwet (ATW) (tools) houdt. De ATW stelt geen maximum aan het werken op zaterdag. Wel bepaalt de ATW dat werknemers naast de dagelijkse minimale rusttijd ook recht hebben op een wekelijkse rusttijd van 36 uur (aaneengesloten) of 72 uur per 14 dagen in stukken van minimaal 32 uur. Werknemers die een dienst draaien tot 1.05 uur in de ochtend, mogen dus niet de volgende dag weer om 6.00 uur aan het werk. Volgens vakbond FNV overtreedt VDL Nedcar de ATW door de middagdiensten verplicht te stellen. FNV beraadt zich daarom nog op maatregelen.