Overwerk

Als een werknemer meer werkt dan de gebruikelijke arbeidsduur in zijn organisatie, is er sprake van overwerk. De precieze definitie hiervan volgt meestal uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao. Daarin staat wat de gebruikelijke werktijden zijn, wanneer overschrijding van die werktijden als overwerk wordt beschouwd en of overwerk (extra) wordt beloond.

Meerwerk

Bij werknemers die in deeltijd werken, kan er ook sprake zijn van meerwerk. Dat zijn extra uren die binnen de gebruikelijke arbeidsduur per week vallen. Als een werknemer normaal 22 uur per week werkt en tijdelijk 28 uur gaat werken, werkt hij zes meeruren. Die zijn niet hetzelfde als overuren. Er geldt geen overwerktoeslag voor en werknemers bouwen over deze uren wel gewoon vakantiebijslag op.

 

Tools

Vraag en antwoord

Mogen we kinderopvang onbelast vergoeden?
Kosten voor een kinderoppas zijn belastingtechnisch gezien hetzelfde als kosten voor (externe) kinderopvang. Als uw onderneming voor werknemers de kosten van kinderopvang voor haar rekening neemt, moet u deze vergoeding of verstrekking als loon behandelen. U moet hierop dus loonbelasting/premie... Lees het hele antwoord