Arbeidstijden

Werknemers mogen niet eindeloos doorwerken: de Arbeidstijdenwet (ATW) steekt daar een stokje voor. Als werknemers te vaak en te lang blijven werken, kan dit uiteindelijk namelijk een slechte invloed hebben op hun gezondheid. De Arbeidstijdenwet maakt de grenzen van de arbeidstijden voor zowel werkgevers als werknemers duidelijk. Daarnaast bevat de Arbeidstijdenwet allerlei regels op het gebied van werk- en rusttijden, nachtdiensten en ploegendiensten en voor kwetsbare groepen werknemers, zoals zwangere vrouwen en jongeren. Houdt een werkgever zich niet aan de regels en werken zijn werknemers vaker of langer dan volgens de ATW is toegestaan, dan riskeert hij een boete van de Inspectie SZW.

 

Tools

Vraag en antwoord

Hebben we instemmingsrecht bij de harmonisering van rechten voor een roosterregeling?
Als uw bestuurder de arbeidstijdenregeling voor het hele personeel wil harmoniseren, heeft uw OR inderdaad instemmingsrecht (artikel 27, lid 1b WOR). Uw OR kan uw bestuurder hierop wijzen. Als uw bestuurder uw OR instemming vraagt maar uw OR verleent deze niet, kan de bestuurder zijn voorgenomen... Lees het hele antwoord