Nakomen arboplichten leidt tot minder risico’s

31 mei 2016 | Door redactie

Organisaties die voldoen aan de plichten uit de Arbowet, vergroten hiermee de kans dat zij hun arbeidsrisico’s kunnen beheersen. Dit concludeert Inspectie SZW op basis van haar inspectiegegevens.

Inspectie SZW gaat in haar jaarverslag van 2015 in op de samenhang tussen het nakomen van plichten uit de Arbowet en het beheersen van arbeidsrisico’s. Uit een analyse die de instantie in 2015 maakte, blijkt dat er een duidelijk verband bestaat: hoe meer arboregels een organisatie naleeft, des te groter de kans op een volledige beheersing van de arbeidsrisico’s. Dit verband geldt in alle sectoren en voor alle categorieën naar bedrijfsomvang.

Arbowet zet organisaties aan het werk

Werkgevers zijn onder meer verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) op te stellen, een plan van aanpak (tool) te maken, werknemers over arbeidsrisico’s te instrueren, bedrijfshulpverleners (tools) en preventiemedewerkers (tool) aan te stellen, een ziekteverzuimbeleid te hanteren en met een bedrijfsarts samen te werken.
Inspectie SZW geeft als voorbeeld dat in sommige sectoren bij 80% van de werkgevers die alle wettelijke activiteiten uitvoeren de arbeidsrisico’s volledig beheerst zijn. Bij organisaties die nul arboplichten nakomen, is dit percentage lager dan 20%.

Kosten kunnen oplopen door tekortschietend arbobeleid

Het negeren van de plichten uit de Arbowet komt vrij veel voor. Werkgevers kunnen hierdoor hun werknemers in gevaar brengen. De vraag is of zo’n passief arbobeleid kosten bespaart. Mogelijk zorgt het voor ongevallen, boetes, ziekteverzuim, imagoschade en dergelijke. Om dit te voorkomen adviseert Inspectie SZW werkgevers de arbocatalogus (tool) van hun branche te gebruiken.