Wijzigingen Arbowet en WOR pas in 2017

22 december 2015 | Door redactie

Het kabinet heeft de invoering van de wijzigingen van de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitgesteld. De extra bevoegdheden op het gebied van topbeloningen voor de OR en de vernieuwde Arbowet op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg staan niet meer gepland voor 1 juli 2016, maar pas per 1 januari 2017.

De overheid heeft een eerder overzicht met geplande wetsvoorstellen voor de WOR en de Arbowet aangepast. Uit de nieuwe lijst (pdf) blijkt dat het kabinet niet alle wijzigingen op de gewenste data in werking kan laten treden. Alleen de wijziging van de WOR waarbij het instemmingsrecht van de OR bij pensioen wordt verduidelijkt, staat nog wel gepland om in werking te treden op 1 juli 2016.

Geplande inwerkingtreding 1 januari 2017

  • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden vanwege regeling van topbeloningen: de OR krijgt meer bevoegdheden om het gesprek met de werkgever aan te gaan over de gewenste beloningsverhoudingen in de organisatie. 
    Verzoek aan de Tweede Kamer voor uiterlijke afhandeling: 01-07-2016.
  • Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg: maatregelen naar aanleiding van het advies van de Sociaal-Economische Raad over arbeidsgerelateerde zorg. Daardoor komt er een second opinion van een tweede, onafhankelijke bedrijfsarts en worden de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker versterkt. Verder krijgt de OR instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie. 
    Verzoek aan de Tweede Kamer voor uiterlijke afhandeling: 01-07-2016.