Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever

Reglement

MS Word 53.21 kb

01-02-2021

Download deze tool
Gebruik deze voorbeeld regeling om de vergoeding van een beeldschermbril vast te leggen.

Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig - een computerbril vergoeden.

Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden.

Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. Deze voorbeeld regeling helpt u hierbij.Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.