Valt tijdelijk personeel ook onder de Arbowet?

22 juli 2019

Moet mijn organisatie ook aan alle plichten uit de Arbowet voldoen als ik alleen af en toe tijdelijk personeel in dienst heb en verder niemand?

Ook als u met de auto honderd meter naar de brievenbus rijdt, moet u uw gordel omdoen. Oftewel: de arboregels zijn van toepassing zodra er een werknemer bij u in dienst is. Voor sommige plichten zijn de regels wel iets soepeler.

RI&E en BHV

Zo kunt u met maximaal veertig uur verlonen per week volstaan met een speciale checklist als invulling van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). En met maximaal 25 werknemers hoeft u de RI&E niet te laten toetsen als u gebruikmaakt van een erkend branchespecifiek RI&E-instrument (zie rie.nl). Ook is in de Arbowet bepaald dat u als werkgever bij 25 werknemers of minder de rol van preventiemedewerker mag uitvoeren. Werken er meer dan 25 werknemers, dan moet u hiervoor een werknemer aanwijzen. U mag ook de bedrijfshulpverlening verzorgen, op voorwaarde dat u een werknemer aanwijst die u kan vervangen als u afwezig bent. Verder hoeft u als werkgever met minder dan tien werknemers geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in te stellen, waardoor u zelfstandiger het arbobeleid kunt vormgeven.