Voortgang verlaging energiebelasting laadpaal

15 september 2020 | Door redactie

Tot eind 2020 geldt een verlaagd tarief voor de energiebelasting voor de tarieven van de elektriciteit van openbare laadpalen. Deze maatregel moet het prijsverschil tussen thuisladen en openbaar laden van de elektrische auto wegnemen. Een voorstel uit het Belastingplan is om deze maatregel tot en met 2022 te verlengen.

De maatregel is ingevoerd in 2017. Voorafgaand aan de invoering van de maatregel is aangegeven dat de energiebelasting geen knelpunt vormt voor de overgang naar elektrisch rijden, maar wel een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de invoering en het gebruik van openbare laadpalen. Dit is toen de reden geweest om de maatregel te introduceren.

Onderzoek wijst uit dat verlenging van de maatregel loont

In het Belastingplan van vorig jaar is aangekondigd dat er onderzoek zou komen naar de invloed van deze maatregel op elektrisch rijden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusie daaruit is dat de maatregel de openbare laadinfrastructuur verbetert. Wel is een van de aanbevelingen uit het onderzoek om de maatregel toe te spitsen, maar dat kan niet op korte termijn. Omdat stimulering nog steeds nuttig is om tot een landelijk dekkend netwerk van laadpalen te komen, is het voorstel in het Belastingplan 2021 om de huidige maatregel met twee jaar te verlengen. Voor het verlengen van het verlaagd energiebelastingtarief moet op grond van de Europese Richtlijn Energiebelastingen een verzoek worden ingediend bij de Europese Commissie. De inschatting is dat het verzoek voor de verlenging niet op problemen zal stuiten en dat hier nog voor het einde van 2020 uitsluitsel over zal zijn.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.